Posted on: January 24, 2014 Posted by: vidapatrik Comments: 0

Az eddigiekhez képest nagyon mozgalmas féléven vagyok túl: október végéig egyetem mellet dolgoztam, TDK dolgozat és egy a kelleténél hosszabb vizsgaidőszak. Ahogy tavaly is tettem leírom az egyes tárgyakról a véleményem, tapasztalataimat.

Mikrovezérlők alkalmazása

Mikrokontrollerekről és azok programozásáról szóló tárgy. Sajnos az idő rövidsége miatt csak nagyon ízelítő jellege volt a kurzusnak, ami magában foglalt heti egy előadást és laborfoglalkozást. A tárgy teljesítésének feltétele egy darab zárthelyi teljesítése és egy választott házi feladat elkészítése volt (utóbbi megtalálható a honlapon – Mikrovezérlők alkalmazása bejegyzésben).

Elektromechanika

Talán a félév egyik legnehezebb tárgya volt, amely magában foglalta a transzformátorok, szinkron-és aszinkrongépek, az egyenáramú gépek és a teljesítmény elektronikai berendezések témakörét. Labor foglakozások előadások és számpélda megoldások egyaránt beletartoztak a félévközi munkába.

Irányítástechnika

A rendszertechnika című tárgy keretein belül tanultakat viszi tovább az irányítástechnika. Nagy pozitívum, hogy sikerült rámutatni arra, hogy az órán tanultak nagyon messzire mutatnak, annak ellenére, hogy a tananyag nagyon elvont.

Hőtan

A tárgy magában foglal termodinamikai és hőátviteli alapismereteket. Könnyen szerezhető a tárgyból megajánlott jegy. Korrekt tárgy.

Szenzortechnika

Különböző mennyiségek méréséhez használt érzékelőkről ad átfogó képet a tantárgy. A tananyag magában foglalja azok elvi felépítését, működését, beépítését. A laborfoglalkozások között voltak érdekes feladatok (például: általunk írt Pascal vagy LabView programból vezérelt léptető motor kiegészítve optokapus érzékelőkkel). Korrekt követelmény és tananyag.

Finommechanikai építő elemek

Kisméretekben megvalósított kötéseket és jelátvitelt bemutató tantárgy. A gyakorlatokon különböző finommechanikai elemek ábrázolása volt a feladat.

Műszaki és gazdasági adatok elemzése

Különböző statisztikai számítások elvét bemutató és demonstráló tantárgy. A gyakorlatokon különböző excel-ben megoldott feladatokat mutatnak be. Véleményem szerint nagyon hasznos és korrekt tárgy.

Áramlástan

Közegek áramlásának alapjait bemutató tantárgy, a félév egyik legjobb előadássorozatával. Korrekt számonkérések, amelyekre bőven elegendő forrás áll rendelkezésre a felkészüléshez.

Power electronics

A teljesítményelektronika témakörébe ad rövid betekintést a tárgy. Különböző áramátalakítók (pl: DC-DC konvertekre, AC/DC konverterek), egyenáramú motorok, napelemek tartoznak a tárgy tematikájába. Korrekt, hasznos Integrated engineering szakirányos tárgy.

Production management

Érdekes menedzsmenthez kapcsolódó témákat ölel fel a tárgy, de sajnos a kivitelezése minden értéket elvesz belőle.