Posted on: January 5, 2015 Posted by: vidapatrik Comments: 0

A napokban sikeresen zártam az utolsó félévemet és sikeres államvizsgát tettem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mechatronikai mérnök szakán. Ebben a postban a 7. félévvel kapcsolatos tapasztalataimat írom le, valamint a képzés egésszét tekintem át.

Motion control

Összességében érdekes óra, amelyben sebesség és pozíció szabalyozás apjairől tanultunk. Az órához kapcsolódó laboron mikrokontroller alapú motorvezérlő programozást tanultunk MathLab-on keresztül.

Szoftverfejlesztés J2EE platformon

A diplomamunkámat nagyban elősegíttette a címben említett szabadon választható tantárgy, melynek leretein belül a platform technológiáit tekintettük át részletesen. A tanultaknak minden bizonnyal nagyon nagy hasznát fogom venni munkáim során.

Mechatronika II

A tantárgy keretein bellül különböző modszereket mutattak be szabályzó tervezésre, amely magában foglalta a folytonos és mintavételes rendszereket egyarànt. A házi feladat egy szabalyzó megtervezése volt a Mechatronika I tárgyban előállított szakaszhoz, egy meghatározott eljárás segítsaégével.

Programmable circuits

A programozható áramkörök tantrgy során áttekintettük a különböző előre elkészített áramkörök programozási lehetősegeit, azok tulajdonságait. Szó esett például PLA-król, PAL-król. A házi feladat során egy logikai függvény valamint egy sorrendi hálózat megtervezése és megvalósítása volt a feladat.

Jelfeldolgozás

Fundamentals of FEM

A végeselem módszer alapjai tantárgy magában foglal különböző eljárásokat, valamint az eljárások során alkalmazott eszközöket, építőelemeket. A tárgyhoz kapcsolódó laboron megismerkedtünk az Ansys használatának alapjaival.

 

Összességében nagyon elégedett vagyok a képzés során kapott ismeretekkel, az oktatók hozzáállásával. Úgy érzem, hogy az elmúlt három és fél évben rengeteget fejlődtem mind szakmailag mind emberileg, amelyhez az oktatók és szaktársaim nagyban hozzájárultak. A képzés alatt mindig azt ereztem, hogy minden lehetőség adott a szakmai fejlődesre, mindig tudtam kihez fordulni, ha segítségre volt szükségem.

 

Ezúton szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik az elmúlt három és fél évben hozzájárultak egyetemi sikereimhez.

Leave a Comment